Home MeVo Tapijt & Vinyl
Home | Contact | Inloggen | Gastenboek |

Keurmerk Mkb OK

Keurmerk Code

Doelstelling
Het stimuleren en bevorderen van het veilig en betrouwbaar online zakendoen met het Midden en Klein Bedrijf (verder MKB (tot 250 werkzame personen)).

Keurende instantie
De keuringen worden uitgevoerd door het onafhankelijke en onpartijdige certificatiebureau CGB B.V. (verder CGD) , aangesteld door Stichting MKB en Internet (verder SMI). CGD heeft alleen het recht om het voeren van het mkbOK keurmerk toe te staan of te verbieden.

Keurmerkhouder
De identiteit van de keurmerkhouder, waaronder alle algemene Kamer van koophandel gegevens, adresgegevens, algemene voorwaarden, alsmede alle relevante informatie zijn bekend bij SMI en komen vrij ter inzage op de website www.mkbok.nl.
Wijzigingen in Kamer van Koophandel gegevens worden binnen 14 dagen doorgegeven aan SMI, middels het verstrekken van een nieuw KvK uitreksel.
De uiteindelijke identiteit van alle aandeelhouder(s), al dan niet via tussenliggende bedrijven, is een natuurlijk persoon.

Keurmerkhouder is gevestigd in Nederland, staat langer dan 12 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is aantoonbaar langer dan twaalf maanden zelfstandige. Bedrijven moeten onder het MKB vallen. Keurmerkhouder moet tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00) of tijdens haar duidelijk kenbaar gemaakte openingstijden, telefonisch bereikbaar zijn en beschikt over een vestigingsadres (geen postbus). Keurmerkhouder moet, bij twijfel of klachten, op verzoek van SMI aantonen, solvabel te zijn.

Aspirant keurmerkhouder is een keurmerkhouder, met dien verstande dat hij minder dan 12 maanden ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of zelfstandige is. Aspirant keurmerkhouders zijn te herkennen aan het woord 'aspirant' in het mkbOK keurmerklogo.

De website
De website is minimaal in het Nederlands en toont duidelijk op de eerste pagina de doelstelling van het bedrijf. De inhoud van de website (content) is ethisch verantwoord en niet aanstootgevend, dit ter beoordeling van SMI.
De website is geen portal, linkpagina of website van die strekking. De website heeft op haar homepagina geen commerciële (Google) zoekresultaten, noch enig andere reclame uitingen van derden , anders dan onmiskenbaar die van zijn directe leveranciers. Daar waar reclame uitingen wel worden getoond, moet te allen tijde duidelijk zijn dat het advertenties betreffen en dat het keurmerk niet van toepassing is op die producten en/of diensten. De keurmerkhouder onthoudt zich van iedere vorm van misleidende reclame.

Het mkbOK keurmerk staat duidelijk zichtbaar op de eerste, contact- of klachtenpagina van de website en verwijst naar de identiteit van keurmerkhouder op de website van www.mkbok.nl. Het keurmerklogo is uiterlijk binnen 2 maanden na bericht van goedkeuring geplaatst op de website. Indien het mkbOK logo binnen die tijd niet is geplaatst vervalt de goedkeuring.

De website omvat minimaal vijf afzonderlijke webpagina's en is af, werkt goed en is naar behoren bereikbaar. Website toont minimaal op de home- of contactpagina: de naam van het bedrijf, vestigingsadres (ook in geval van alleen een internetwinkel), telefoon- en/of mobilenummer (wordt